Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Firma Ideal Bistro Sp. z o.o. wzięła udział w Podlaskim seminarium biznesowym 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Belgii, które odbyło się między  23 a 27 maja 2022 r. Spotkanie było częścią misji gospodarczej, organizowanej przez Województwo Podlaskie przy wsparciu unijnym w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju. Firma Ideal Bistro Sp. z o.o. zaprezentowała swoją ofertę  przedsiębiorcom, przedstawicielom samorządów oraz instytucji otoczenia biznesu a także  miała możliwość nawiązania relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi z krajów Beneluxu i pozostałej części Europy.  Sczegółowa relacja :

https://investinpodlaskie.pl/podlaskie-firmy-z-misja-gospodarcza-w-brukseli/

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wśród wybranych firm

IDEAL BISTRO zostało wybrane  jako jeden z 8 uczestników  majowego, biznesowego seminarium w Brukseli. Będziemy reprezentować podlaski sektor spożywczy. Przedstawimy przedsiębiorcom, samorządom i instytucjom okołobiznesowym naszą ofertę IDEAL Bistro Eat Better  w zakresie innowacyjnych rozwiązań zbiorowego żywienia.

Udział firmy Ideal Bistro  Sp. z o.o. w powyższym wydarzeniu odbędzie się w ramach Podlaskiego seminarium biznesowego 25 maja 2022 r. w Brukseli, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do Belgii, zaplanowanego na 23-27 maja 2022 r. Więcej o rekrutacji :

https://investinpodlaskie.pl/nabor-na-podlaskie-seminarium-biznesowe-w-brukseli/

Wyjazd sfinansowany w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałanie 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim